רכז נגישות

שרון זלצמן בנין
רכזת נגישות
נייד: 054-8145116
sharonb@promall.co.il